Tạo bước chuyển biến mới trong công tác ngoại giao, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đây là một trong tâm của Hội nghị Ngoại giao 31 khai mạc sáng 15/12 tại Hà Nội được Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao 31

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi ngành ngoại giao đang bước vào giai đoạn mới, phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, Hội nghị Ngoại giao lần này được tổ chức ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, khẳng định quyết tâm rất cao của toàn ngành ngoại giao trong việc quán triệt và nhanh chóng triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đối ngoại.

“Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo. Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sâu sát của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng; là nguồn cổ vũ, động viên tới các đội ngũ cán bộ ngoại giao-lực lượng xung kích trên mặt trận đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Xem thêm >>> BẬT MÍ 10 LÝ DO SOCIAL MEDIA MARKETING LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Kiên trì nguyên tắc, kiên định mục tiêu, đạt những kết quả quan trọng và toàn diện

Nhìn lại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, nhiều diễn biến mới vượt khỏi dự báo, trong đó nổi lên là đại dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua, đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội và giao lưu quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, ngành ngoại giao đã kiên trì nguyên tắc, kiên định mục tiêu, chủ động, linh hoạt, sáng tạo khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu của đối ngoại, từ đó đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện.

Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng, những thành tựu của ngành ngoại giao đều gắn liền với chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ và sự chỉ đạo, tham gia trực tiếp của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa ngoại giao với quốc phòng, an ninh, các ngành, các cấp và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự ủng hộ và tích cực hưởng ứng của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo thành sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, ngành ngoại giao đã chủ động tích cực phối hợp với các bộ, ngành đi đầu triển khai ngoại giao kinh tế, ngoại giao vaccine, tranh thủ được sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của cộng đồng quốc tế về vaccine, vật phẩm y tế trong điều trị và phòng chống và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngành ngoại giao tiếp tục quảng bá mạnh mẽ ra thế giới hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, thủy chung, tin cậy và đang quyết tâm đổi mới; đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn quốc tế quan trọng, đặc biệt là hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những thành tựu quan trọng này đã đóng góp vào thành tựu chung của 35 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế mà đất nước ta chưa bao giờ có được như hiện nay; qua đó, góp phần củng cố niềm tự hào, sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thế đi lên của đất nước, sự tin cậy, quan tâm và ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, bên cạnh những kết quả rất quan trọng, với tinh thần cầu thị, đánh giá khách quan, ngành ngoại giao vẫn còn nhiều việc có thể làm tốt hơn nữa, nhất là về tranh thủ cơ hội, thời cơ, yếu tố quốc tế thuận lợi, các khuôn khổ hợp tác và quan hệ đối tác rộng mở để đóng góp hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tạo bước chuyển biến mới trong công tác của ngành ngoại giao.

hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chụp ảnh với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thế giới & Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chiến lược mới gắn liền với việc thực hiện khát vọng, tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dù còn nhiều khó khăn, thử thách, song sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới của nước ta phù hợp với lợi ích của dân tộc và những xu thế chủ đạo của thời đại, tạo cơ hội lớn tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, thế giới đang trải qua những biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, toàn cầu hóa tiếp tục tiến triển. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra thời cơ lớn cho đẩy mạnh phát triển đất nước dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học- công nghệ, chuyển đổi số, nhưng nguy cơ tụt hậu cũng rất lớn. Sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, quyết liệt. Dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài làm thay đổi sâu sắc cơ cấu kinh tế, mô hình phát triển, phương thức quản trị và đời sống xã hội trên thế giới…

Bối cảnh quốc tế này tác động mạnh mẽ, sâu sắc và nhiều mặt tới môi trường an ninh, phát triển và đối ngoại của nước ta, mở ra cơ hội song cũng đặt ra những vấn đề, yêu cầu ngày càng cao đối với đối ngoại và ngành ngoại giao. Đó là, phải dự báo và tham mưu chiến lược tốt hơn để giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước còn chưa nguy; tính chủ động và năng lực thích ứng phải cao hơn, phản ứng mau lẹ, sáng tạo và chính xác hơn; thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn các nhiệm vụ trọng yếu về an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Xem thêm >>> 10 BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI ĐỂ THÀNH CÔNG HẬU COVID-19

Trên tinh thần bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn định hướng Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 sẽ tập trung thảo luận những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, về đánh giá và dự báo tình hình quốc tế. Đặc trưng của môi trường quốc tế hiện nay và nhiều năm tới là tính bất định cao, diễn biến nhanh, nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam đang điều chỉnh chiến lược, chính sách.

Thứ hai, trên cơ sở đánh giá toàn diện công tác ngoại giao thời gian qua, quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị sẽ thảo luận, đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ, biện pháp triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân nhằm thực hiện thắng lợi đồng thời các nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao vị thế, uy tín đất nước.

Thứ ba, về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ dành nhiều thời gian thảo luận để làm rõ nội hàm, xác định kế hoạch, phương hướng, biện pháp xây dựng và phát triển ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Ngoại giao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, thảo luận sôi nổi, sáng tạo, hiệu quả và bám sát chủ đề Hội nghị để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, tạo nên bước chuyển biến mới trong công tác của ngành ngoại giao, nhằm đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

(Theo baochinhphu.vn)

Rate this post
error: Content is protected !!